[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

از آباده به ط [طهران]؛ شمارۀ قبض: ۵۰۰۳، شماره تلگراف: ۹۲؛ تعداد کلمه: ۱۰۵، تاریخ اصل: ۱۸ بهمن، تاریخ وصول: ۱۹ بهمن [۱۳۲۶]

 

جناب آقای نخست وزیر

رونوشت جناب آقای وزیر فرهنگ تهران

در زمانی که آزادی عقیده مورد ادّعا و قبول عموم ملل و دول جهان است، در کشور مقدّس ایران که روزی مهد علم دنیا بوده، مدّت سه ماه است فرزندم عطاءالله ثابت به نام بهائی از دانش‌سرای اصفهان اخراج و از تحصیل علم بازداشته‌اند. عجب آن‌که به دفعات دادخواهی نموده‌ام، اثری نبخشیده. از آن مقام محترم که فرهنگ‌دوست خاصّ و عامّند، عاجزانه استدعا دارم دستور فرمایید به بلاتکلیفی فرزندم خاتمه داده، او را به دانش‌سرا بپذیرند. با انتظار مراحم عالی.

خلیل ثابت، آباده

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ادارۀ تلگراف طهران].

[حاشیهٴ ۲:] [ مهر: ورود به دفتر نخست وزیر، شمارۀ: ۲۱۹۰۷، تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۲۶].

[حاشیهٴ ۳:] با ورقه از وزارت کشور پرسش شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]