[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: ١٧ مرداد ۱۳۵۸

 

ریاست محترم کمیتۀ انقلاب اسلامی اراک

جناب آقای دادستان شهرستان اراک

جناب آقای دادستان انقلاب اراک

جناب آقای استاندار اراک

 

موضوع: اقدام عاجل برای رفع تعدی از املاک متبرکه بهائیان

با تقدیم فتوکپی نامه مورخ ١٠ مرداد ۱۳۵۸ (شماره ۵۴۶۲) مقام ریاست کمیته مرکزی انقلاب اسلامی ایران، مراتب ذیل را برای بذل‌توجه و اقدام مؤثر فوری آن جناب معروض میدارد.

تصدیق می‌فرمائید که موقعیت حساس کشور عزیز ایران در اوضاع و احوال حاضر با فراهم آمدن مقدمات تصویب قانون اساسی ایجاب مینماید که از شروع و وقوع و شیوع هرگونه هرج و مرج و خودسری به هر عنوان و بهانه و به تحریک هر شخص یا گروه که باشد احتراز شود.

با توجه به اصول عدل و نصفت که از آن انتظار برقراری نظم و متانت و حفظ و رعایت حقوق اشخاص و مؤسسات میرود وقوع تعدیاتی ظرف پنج ماه اخیر بر املاک جامعه بهائی واقع در شهر اراک است که اول منجر به تصرف حظیرهالقدس و دویمی مربوط به خانه‌ایکه شصت سال قبل هفت نفر از بهائیان را در آن کشته و مدفون نموده‌اند میباشد که با بولدوزر شبانه خانه را خراب کرده و با نبش قبور در هفته گذشته استخوانهای اجساد مزبور را بیرون آورده و بنقطۀ نامعلومی برده‌اند.

اکنون اعتراض خود را نسبت به این اقدامات خلاف قانون معروض داشته و بدینوسیله از آن مقام محترم مستدعی است بذل توجه و عنایت فرمایند و در امتثال اوامر مؤکد رهبر معظم مملکت و دستور نخست‌وزیر کشور دایر بر جلوگیری از هرگونه تحریک و آشوب و اغفال و خرابکاری که سرانجام باعث بلوا و ناآرامی و هتک حرمت و حیثیت بشری خواهد بود مقرر فرمایند اقدام جدی و قاطع بعمل آورده در استرداد املاک مذکور به نمایندگان جامعه بهائی اراک و تعقیب عاملین آن اقدام فرمایند.

بذل اهتمام آنجناب درین مهم موجب تشکر و امتنان است.

با تقدیم احترامات فائقه

از طرف جامعه بهائیان ایران

دکتر حسین نجی

منوهر قائم‌مقامی

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]