[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲۰ شعبان المعظّم ۱۳۶۳ [مطابق با ۱۹ مرداد ۱۳۲۳]

 

حضور مبارک حضرت مستطاب حجّت‌الاسلام و ‌المسلمین، آیت‌الله آقای آقا میر سیّد محمّد بهبهانی، دامت برکاته العالی

به شرف عرض مبارک عالی می‌رساند، با تقدیم تحیّات زاکیّه و ادعیّهٴ صالحهٴ خالصانه، خواطر [خاطر] مبارک را تصدیع می‌دهد: قریب یک سال است عدّه[ای] ماجراجوی بهائی در شاهرود مشغول تبلیغات مذهبی و بنای محفل روحانی و تظاهرات ضدّ اسلامی بودند و اخیراً جرأت و جسارت را از حدّ گذرانده، نسبت به مسلمانان بهانه‌جویی نموده و حتّی نسبت به ناموس مقدّس دیانت و مقام شامخ بزرگان مذهب در مقام هتک برآمده، در تمام این مراحل مسلمانان به خون‌سردی تلقّی کرده و فقط برای جلوگیری از آشوب این عناصر فاسده به دولت متوسّل شده و در این زمینه شکایاتی به مقامات عالیهٴ مرکز نمودند و جریان امر را به فرمانداری و شهربانی محلّ اطّلاع داده تا این‌که بر اثر شکایات متوالی فرماندار جدید، آقای احتشامی عدّه[ای] از علما و تجّار و معاریف شهر را به مناسبت نزدیک شدن نیمهٴ شعبان دعوت نموده با تبادل نظر به اتّفاق رؤسای دوایر دولتی و مدعوین، در آن جلسه تصمیم گرفته شده که عدّهٴ بهائی مهاجر را از شهر خارج نمایند و در این مورد شرحی فرماندار به شهربانی نوشته، ولی نمی‌دانیم چه شد که تصمیم مزبور بلا اثر ماند و اقدامی معمول نگردید.

این عدم توجّه باعث جرأت و جسارت بهائیان گشته، برای توسعهٴ عملیّات خود و ایجاد فتنه و فساد در این شهرستان، عدّه[ای] از هم مذهبان سنگسری خود را با اسلحه دعوت می‌نمایند. بهائیان سنگسری با اسلحه وارد و چندین دفعه در مقام بهانه‌جویی برآمده و حتّیٰ چند نفر از مسلمانان را مورد ضرب و شتم قرار داده که خود ادارۀ شهربانی محلّ از جریان این قضیّه کاملاً اطّلاع دارد و مسلمانان از نظر حفظ مسالمت در مقام تعقیب بر نیامده تا این‌که برای رسیدن به منظور خود که انقلاب و آشوب باشد، روز هیجدهم ماه شعبان ۱۷ مرداد ۱۳۲۳ در حالتی که مسلمانان در دکّان‌ها و مغازه‌های خود به کسب و تجارت خود مشغول بودند، عدّه[ای] از بهائیان با چند نفر از بهائی‌های سنگسری مهاجر به کسبه حمله نموده و آنان را مورد ضرب شدید قرار داده، به طوری که یک نفر از آنان مشرف به موت که در این موقع بازار تعطیل گشته و زد و خوردی بین مسلمانان و بهائیان مسلّح که صدای تیر اسلحه آنان شهر را پر کرده بود، شروع می‌شود؛ در نتیجه سه نفر از بهائیان مقتول تا این‌که به کمک ریاست شهربانی و معاریف شهری به انقلاب خاتمه داده شده.

برای این‌که نشاید این ماجراجویان به وسایل غیر مشروع و ایادی ناپاک، قضیّه را طور دیگر جلوه‌گر سازند و ذهن اولیای محترم دولت را مشوب سازند، عین واقعه را به عرض مبارک عالی رسانده که بیش از این، این شهرستان دچار آشوب نشود و مسلمانان بی‌گناه بیچاره مورد اذیّت و آزار نگردند و از این ماجراجویان که بدون مقدّمه به مسلمانان حمله نموده، تعقیب نمایند.

حضرت آیت‌الله، برای حفظ جان و ناموس مسلمین، برای مصونیّت یک عدّه بی‌گناه مظلوم، برای حفظ ناموس دیانت، برای آرامش و امنیّت یک شهرستانی، استدعا از مقام محترم داریم که عاجلاً از آقای رییس‌الوزراء و آقای ریاست محترم مجلس ملاقات فرموده و نگذارند قضیّه را بر ضرر مسلمانان نزد اولیای محترم دولت جلوه‌گر سازند و چنان‌چه تردیدی در ماجراجویی این عناصر فاسده و مسبّبین انقلاب داشته باشند، ممکن است لطفاً حضرت آقای اخوی، نمایندهٴ معظّم مجلس و یک نفر نمایندهٴ صحیح‌العمل بی‌نظر از طرف جناب آقای رییس‌الوزراء به محلّ اعزام فرمایند که قضایا را از نزدیک مشاهده فرموده و کاملاً بر مسبّبین حقیقی انقلاب اطّلاع پیدا کنند و چنان‌چه توجّه عاجلی معطوف نفرمایند، ممکن است ایادی ناپاک معاندین دین مقدّس اسلام بر ضرر مسلمانان بی‌گناه و جامعهٴ اسلامی اقدامی نمایند و باز شهرستانی را دچار آشوب سازند. اقدامات عاجلانه را خواستاریم.

 

هیأت علمی شاهرود

[امضاء:] اقلّ جعفر الحسینی الشّاهرودی النّجفی، الاحقر عبدالله مهدوی، الاحقر عبّاس روحانی، احقر محمّدعلی جلالی، الاحقر بهاءالدّین علمی، الدّاعی اسدالله غروی؛ الاحقر مهدی مهدوی

[دستنوشته:] گر چه شرحی شخصاً به حضرت عالی نوشته بودم، ولی چون این عریضه را آقایان آوردند، به همین اکتفا نموده، عرض اخلاص خود را با تقاضای توجّهات حضرتت را تقدیم و تمنّا دارم. الشهیر به آقابزرگ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]