[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 ۱۶تیر ۶۲

بسمه تعالی

 

جناب آقای دادستان محترم انقلاب اسلامی شیراز دامت توفیقاته

کمال احترام بعرض عالی میرساند. صبیه‌ام میترا ایروان که مدّت هشت ماه میگذرد زندانی شده و تا بحال مکرّر نامه نوشتم دادخواهی نموده‌ام تقاضای تجدیدنظر در پرونده‌اش را دارم حکم پرداخت سه ٣ میلیون جهت نامبرده صادر شده من که مادر او میباشم مدّتی است حقوق بازنشستگی‌ام قطع شده پدرش هم که مرد پیر و سالخورده‌ای است مدّت مدیدی است که بناراحتی قلبی دچار شده و قادر بکار کردن نیست و فاقد درآمد میباشد خودتان مسبوقید که برای یک مادر عزیزتر از فرزندش هیچ نیست چنانچه امکان مالی یا ملکی بود مضایقه نداشتم و در ضمن خاطر عالی را مستحضر میدارم که دخترم بیگناه است فقط بجرم بهائی بودن برای عقیده‌اش زندانی شده ما در شمار مستضعفین هستیم شما که بحمدالله دارای قدرت کامل از هر جهت هستید نامبرده را ببخشید و ما مستضعفین را دعاگوی دائمی خود قرار دهید و مورد بخشش روز معاد نزد خداوند بوده باشید چون هر کس بمظلومی ترحم کرده باشد از خدا ترحم یابد و برای بقای قدرت و عزّت خودتان با خدا معامله فرمائید دختر مظلوم و ضعیفم را آزاد سازید تا بدینوسیله فرزندانتان از کلیّه بلاهای دنیا و آخرت محفوظ بمانند امید ترحم از آن ریاست معظّم دارم

با تقدیم احترامات فائقه

فردوس اخوان الصّفا

[امضا]

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

بسمه تعالی

اجرائیات جریان چیست؟

۲۷ شهریور ۶۲

بسمه تعالی

دادستان محترم

میترا ایروان باتهام عضویت و فعالیت در تشکیلات صهیونیست بهائیت طبق نظر دادگاه انقلاب اسلامی شیراز نظر به اعدامش داده شده است که چون فعالیتش تازه شروع شده مورد تأیید واقع نشده و طبق حکم دادگاه محکوم به سپردن وثیقه بمبلغ سه ٣ میلیون تومان از اموال بهائیان و ضمانت گردیده که از تاریخ ۲۲ اسفند ۶۱ با ابلاغ حکم هنوز در زندان است%

دادیار اجرای احکام

[امضا]

[ناخوانا]

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]