[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲ اردیبهشت ۱۳۶۰

 

حضرت آیت اله ابوالحسن اعلمی ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی همدان

با کمال احترام خاطر حضرتعالی را معطوف میدارد: اینجانبان بیش از هشت ماه است بدستور دادسرای محترم انقلاب در بازداشت بسر برده و متجاوز از دو ماه است که از آخرین جلسات محاکمه ما گذشته است. در تمام این مدت امیدمان آن بوده است که ایمان و درایت حضرتعالی کیفیّت اتهامات وارده را درک و آن سوء تفاهمات که نتیجه تأثیر افکار غیرمنطقی بوده با عدالت و انصافی که شایسته مقام روحانی جنابعالی است روشن گردد. گر چه از فحوای فرمایشات حضرتعالی در هنگام احضار و شرفیابی یوم ۲۳ اسفند ۵۹ خوشبختانه رایحه تجلّی عدالت استشمام گردید و با آنکه اینجانبان برای خود گناهی متصور نبودیم معذلک به توصیه جناب آقای دادستان تقاضا شد که با توجه به فرارسیدن سال نو و سالگرد جمهوری اسلامی و فرمان عفو امام امت ترتیبی داده شود که اینجانبان به کانون خانواده مراجعت نمائیم لکن آثاری از شمول این عنایت تا به حال ملاحظه نگردیده است.

حضرت آیت اله از بدو بازداشت الی حال اینجانبان خود را به عنایات خداوند منان و عدالت حضرتعالی سپرده و من‌بعد نیز جز این توسّل و اتکاّلی نخواهیم داشت ولی متقابلاً انتظار داریم که آنحضرت نیز با رویّه‌ای که منبعث از عدالت و متجلّی از مقام روحانی جنابعالی بوده و صعوبت دوری از خانواده و تشتت را که نتیجه پاشیدگی زندگی اینجانبان میباشد ملاحظه و بتطویل آن رضا ندهند و مطمئن باشند که اعمال عدالت و بسط آن و در هر مرحله‌ای می‌تواند جالب رضای الهی و موجد خیروبرکت باشد. برای حضرتعالی در جهت بسط عدالت و توفیق بیشتر خدمت صمیمانه طلب تائید می‌نماییم و به‌یقین ادعیه مستمره خانواده‌های ما نیز بدرقه راه شما خواهد بود.

با تقدیم احترام

محمدباقر حبیبی [امضا]

محمد حبیبی [امضا]

طرازالله خزین [امضا]

دکتر ناصر وفائی [امضا]

حسین خاندل [امضا]

دکتر فیروز نعیمی [امضا]

حسین مطلق [امضا]

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]