[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم شیر و خورشید]

وزارت پست و تلگراف و تلفن، تلگراف؛ از فردوس به [طهران]؛ شمارۀ: ۴۸؛ تاریخ اصل: ۱۹/۱۱، تاریخ وصول: ۲۲/۱۱/[۱۳۲۵]

مشهد استانداری، رونوشت پیشکاری دارایی، رونوشت جناب حاج آقا میرزا احمد کیانی دارایی، رونوشت تهران جناب آقای نخست‌وزیر، رونوشت وزارت دارایی

مدّتی است چند نفر بهائی متعصّب: رضا مفیدی[۱] رییس دارایی، رحیمی رییس حسابداری، پرویز یزدانی رییس دفتر، خلیل احمدی انباردار اقتصادی، خسرو یزدانی حسابداری، بشیر رحمانی انباردار انحصار، قوام کلانی مأمور مالیات بر درآمد، غنوی حسابدار، یزدان پناه تحویلدار دارایی، محمد توکلی ممیّز مالیات بر درآمد، محمد نیّری مأمور وصول مالیات، امین کلانی مأمور وصول دیون دارایی که مرجع عموم کشورند، قدرت رسمی دولتی را مایهٴ نفوذ مذهبی و قدرت شخصی خود قرار داده با عداوت مذهبی به عناوین مختلف اسباب زحمت و خسارت مردم را فراهم، به علاوه بنای تبلیغ مذهبی گذاشته، مردم عوام و بچه‌های ساده‌لوح را گمراه می‌کنند. حتّیٰ در بعضی ادارات دولتی هم نفوذ دارند که چند روز قبل یک نفر روضه‌خوان در مسجد جامع روضه‌خوانی می‌کرد، رییس دارایی به ژاندارمری دستور داده، شخص روضه‌خوان را در وقت نماز از مسجد کشیده و از شهر خارج کرده‌اند. با این وضعیت ما مسلمانان نمی‌توانیم زیست و زندگی نماییم. استدعا داریم نام‌بردگان بالا را به نقاط دیگری از کشور منتقل و رفاهیّت ما را فراهم فرمایند.

اهالی فردوس: موسوی، میبدی[۲]، خسروی، کیانی، مجتبی رضایی، سعیدی، مرشد قریشی[۳]، متوسّلیان، نابعان، متولیّان، کمری، زال‌حسینی، مراد‌زاده، منتظری، صمدی، محمد قریشی، رضایی، زمانی، یوسفی، عمیدی، نبی‌زاده، معمارباشی، برزو منصوری، بصیری، نجاتی، مبنی‌زاده، محمد صمدی، زراعتی، میرزایی، خانی‌زاد، متولّی‌زاده، علی فرصت، سلامی، منعمی، (محتشمی؟)، معماریان، کریمی، مجتبی شاطی، هوشنگ‌نژاد، محمد نصیری، مشهدی، فرهمند، جعفر کریمی‌زاده، پاکروان، یوسفی، اشکبوس، محمد حمیدی، الهی، غلام‌رضا یوسفی، خرّمی، زارع، خادم، اسدالله، (دروع ابن قطب؟)، (منفردّیان؟)، مدیر، کفیل، ادهمی، (یزدان‌زاده؟)، شاکر، ایوانی، معراجی.

 

[حاشیهٴ ۱:] [مهر: ادارۀ تلگراف طهران].

[حاشیهٴ ۲:] [مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۴۳۰۲۱، تاریخ: ۲۳/۱۱/۲۵].

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- در نسخهٴ اصل: رضای سعیدی.

٢- در نسخهٴ اصل: منیدی.

٣- در نسخهٴ اصل: ویشی.