[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[۲۰ شعبان ۶۳، مطابق با ۱۹مرداد ۱۳۲۳ ]

 

مُهجَتی لک الفداء

دوام ایّام افاضات با برکات وجود مقدّس را از خداوند متعال خواستارم. اگر چه سعادت یاری نکرده که در مقام عرض ارادت و خلوص که قطع‌نظر از جنبهٴ ارثی از مرحوم آقای والد و استقلالاً بر اثر وظیفهٴ دینی داشته و دارم، برآیم؛ ولی لازال به دعاگویی آن پیشوای عالم دیانت و مقام روحانیّت رطب‌اللّسان بوده و هستم. باعث تصدیع با قطع‌نظر از تقدیم عرض ارادت و فدویّت، سانحهٴ اخیر شاهرود و منازعه بین بهائیون و مسلمانان که مدّتی است این طایفهٴ ضالّه در مقام تبلیغات ضدّ اسلامی و تظاهرات خلاف دینی برآمده، اکتفا به این نکرده در مقام بهانه‌جویی شده و تا این اندازه جرأت و جسارت پیدا کرده که در مقابل عدّهٴ زیادی از مسلمانان در مقابل شهربانی زبان به گستاخی دراز کرده و در مقام هتک ناموس دیانت و تهدید مسلمانان به قتل برآمده، تا صبح روز هیجدهم شهر جاری با اسلحه وارد بازار و به کسبهٴ مسلمان حمله نموده و عدّه[ای] را زخمی و مجروح که حتّیٰ یک نفر از آنها مشرف به موت است. در این هنگام بازار و خیابان تعطیل و زد و خورد بین مسلمانان و بهائیان شروع می‌شود و در نتیجه چند نفر از بهائیه مقتول می‌شوند تا آن‌که ظهر غائله خاتمه پیدا می‌کند. فعلاً شهر قرین آرامش است ولی ممکن است ایادی ناپاکی در مقام دسیسه به قوای مادّی توسّل جسته و اقداماتی بر ضرر مسلمانان بنمایند و عدّه[ای] از مسلمین بی‌گناه را مورد تعقیب قرار دهند که با قطع نظر از این‌که این عملیّات ممکن است احساسات مسلمین را باز تحریک و انقلاب را تجدید نماید، بزرگ‌تر لطمه و ضربتی خواهد بود که به عالم مقدّس دیانت وارد خواهد شد. برای حفظ مقام شامخ دیانت، برای صیانت جان و ناموس مسلمانان، برای آسایش اهالی یک شهرستانی، استدعا دارم نه من بلکه هیجده هزار نفر اهالی این شهر اسلامی از مقام مقدّس که سریعاً اقدامات ضروریّه و لازمه فرموده و نگذارند معاندین دین، تشبّثات ضدّ دینی بنمایند و مسلمانان بی‌گناه را مورد تعقیب قرار دهند.

حضرت آیت الله، ای قائد توانای مسلمانان، ای پیشوای مقام روحانیّت، چشم مسلمانان به مساعی جمیلهٴ آن حضرت متوجّه است و انتظار اقدامات فوریّهٴ آن بزرگوار را دارند. با این‌که در عریضهٴ مشروح که به امضای آقایان اهل علم شاهرود رسیده، جریان مشروح و مفصّل را معروض داشتم، ولی باز هم برای توجّه خاطر[۱] مقدّس به عظمت موضوع مجدّداً در مقام تصدیع برآمده یا ...[۲] صاحب دیانت مقدّس اسلام را به سمع مبارک عالی برسانم. بیش از این را جسارت می‌دانم که در این موضوع خاطر مبارک را تصدیع دهم. در خاتمه دوام ایّام عمر و عزّت وجود مقدّس را خواهانم و استحضار از نتایج اقدامات عالیه را انتظار دارم.

الاَحَقر الدّاعی، عبدالله ابن احمد الشّاهرودی، ۲۰ شعبان ۶۳

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- در همه جای نسخهٴ اصل: خواطر.

٢- یک کلمه ناخوانا.