[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

فرمانداری یزد

 

شمارۀ: ۷۳

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۲۷

محرمانه

 

جناب آقای نخست وزیر

محترماً جریان این هفته را به عرض می‌رساند که آیا باید راجع به خاتمهٴ این جریانات تصمیم اتّخاذ شود؟ در دو شب فاصله، دو نفر از طرف‌داران آقای خالصی‌زاده در نزدیکی منزل مشارٌالیه به دست اشخاص ناشناس مضروب شدند. شبانه یک نفر زن به عنوان بهائی مضروب گردیده. حاجی انصاری در منبر اظهار می‌دارد: حاجی خلیفهٴ قنّاد که جدیداً از مکّهٴ معظّمه مراجعت کرده، چون عروس آن فر شش ماهه نموده، مردم شیرینی از دکّان نام‌برده خریداری ننمایند. آقای خالصی چند نفر را مأمور کرده تابلو دکّان مسلمانی را که روی تابلو نوشته (فر شش‌ماهه) پایین آورده است. غلام‌علی خراسانی رییس اطاق تجارت یزد در سنّ ۸۰ سالگی فوت می‌نماید. در مسجد میرچقماق مجلس ختم منعقد می‌شود. آقای خالصی، قاری را احضار و دستور می‌دهد نباید در مسجد بروید و قرآن خوانده شود، زیرا خراسانی مظنون بوده که بهائی است و چون دو دسته در مقابل یکدیگر ایستاده بودند و شهربانی نیز مراقبتی نداشت، به این جانب تلفن شد. شخصاً به مسجد رفته و به طور مسالمت‌آمیز به وضعیّت مجلس خاتمه و طرفین متفرّق شدند و ختم هم عملی نشد و کسان خراسانی همه عصبانی هستند.

فرماندار یزد، [امضاء: لسان‌سپهر]

 

[دستنوشته:] جواب داده شود: اقدامات جناب‌عالی برای جلوگیری از هرج و مرج و عوامّ‌فریبی‌ها[ی] امثال خالصی‌زاده، مورد تقدیر است. ۹ بهمن [۱۳۲۷]

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]