[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

از ناحیه ژ [ژاندارمری]– خوزستان

به فرماندهی ناحیه ژ [ژاندارمری] اصفهان

موضوع بهائیان ساکن بویراحمد سفلی

شماره -----

تاریخ -----

پیوست -----

«تلگراف کشف»

برابر امریه واصله از ژاندارمری ملی ایران مستند به دادخواست بهائیان ساکن بویراحمد سفلی که بعلت اختلافات محلی از بویراحمد سفلی (حوزه هنگ بهبهان) به مرق اصفهان کوچ نموده بودند قصد عزیمت بمحل خود را دارند علیهذا بمنظور جلوگیری از برخوردهای احتمالی دستور داده شده یک افسر و سه درجه‌دار از هنگ بهبهان آنان از مرق اصفهان تا قراء مربوطه همراهی نمایند خواهشمند است دستور فرمائید پاسگاه‌های عرض راه همکاریهای لازم را معمول دارند –

۱۹۸- ۶- ۰۴- ۱۰۰۲۷- ۷ /۳- ۱۳۵۸ سرهنگ ستاد صفدریان

[امضا]

گیرندگان

۱ – ف ۲۰- با ارسال فتوکپی دادخواست شاکیان دستور دهید یک افسر و سه درجه‌دار در اختیار آنان گذارده بهائی نشینان قراء بویراحمد سفلی را از مرق اصفهان بمحلهای خود همراهی نمایند نتیجه را گزارش تا به مرکز اعلام گردد

۲ – آقای عشق اله روان‌بخش پاسخ نامه مورخه ۷ خرداد ۱۳۵۸

ژاندارمری ملی ایران

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]