[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

شماره ۷۵۴

تاریخ ۲۸ شهریور ۶۰

 

شرکت سهامی عام نساجی مازندران

کارخانه شماره ۳

شرکت سهامی با سرمایه ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۹۰۰/ ۱ ریال که تماماً پرداخت شده

شماره ثبت در دفتر شرکتها ۱۹ شهرستان قائمشهر

مرکز: قائمشهر - شعبه تهران

شماره -----

تاریخ -----

پیوست -----

 

بسمه تعالی

وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و مؤسسات دولتی و ملی باید

از اشخاص خائن و استفاده‌جو و انگلها تصفیه کامل شوند.— (امام خمینی)

به: نساجی شماره (۳)

از: هیئت پاکسازی و سالمسازی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی

موضوع: احکام معلقی

محترماً بموجب اینحکم افراد مشروحه زیر از این تاریخ معلق از خدمت محسوب گردیده و تا اطلاع ثانوی

حق دریافت هیچگونه وجهی را از کارخانه نخواهند داشت:

۱- مهدی اصغری فرزند رضا

۲- لطف اله عالی الولی فرزند محمد نبی

۳- جمشید عیسی پور فرزند ابوالقاسم

۴- الله یار یحیی پور فرزند ضربعلی

۵- ظهور احمدزادگان فرزند هادی

۶- امان‌الله اصغری فرزند قلی

۷- عزیزاله رضایی فرزند غلامرضا

۸- بدیع الله علی تبار عربی فرزند مسلم

سرپرست هیئت پاکسازی و سالمسازی واحدهای تولیدی صنعتی، خدماتی و کشاورزی استان مازندران

غلامحسین خردمند

رئیس کارخانه شماره ۳. ارغند

[امضا]

رونوشت: آقای لطف‌الله عالی الولی جهت اطلاع

 

[یادداشت دستنویس پائین صفحه]

۲۵۷۳

۲ مهر ۶۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]