[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف؛ از کرمان به [طهران]

شمارۀ: ۱۲۶۷

تاریخ: ۱۷/۷/[۱۳۳۱]

 

جناب آقای نخست وزیر، رونوشت وزارت کشور

محترماً معروض می‌دارد: چندی قبل عدّه‌ای اشرار به منظور تخریب و غارت، توطئه. موضوع به اولیای امور رفسنجان اعلام و تقاضای جلوگیری شد. مع‌هذا در هشتم مهر در حسن‌آباد اشرار محلّی خانه‌ای را غارت، آتش زده، خراب نموده. در اثر گزارش به اولیای کرمان، عدّه‌ای سرباز ژاندارم [به] رفسنجان عازم. چند روزی امنیّت حاصل. اولیای امور رفسنجان توقّف آنان را صلاح ندانسته، مراجعه دادند. دو روز بعد از حرکت قوای انتظامی، مجدّداً در شهر رفسنجان یک خانه، یک حمّام جنب آن را خراب، آتش زده، غارت نمودند. در صادق‌آباد چهار کیلومتری رفسنجان، درِ گورستان عمارات را خراب، اشجار را قطع، آتش زده، علاوه چند جسد را از قبرهای قدیمی خارج و سوزانیده‌اند. سپس در صدد تخریب و غارت خانه‌های مسکونی در شهر برآمده، به حدّی که امید از مأمورین محلّی سلب، ناچاراً فراراً [به] شهر کرمان متواری [شدیم]. جریان را به اولیای امور معروض. از طرف لشکر ژاندارمری و شهربانی عدّه‌ای به منظور آرامش رفسنجان اعزام، اینک استدعای تعقیب محرّکین و مرتکبین [و] تأمین کامل آتیه را داریم.

علی‌اکبر حسن‌زاده، اسدالله صادق‌زاده، عیسیٰ طاهری

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ادارۀ تلگراف تهران ].

[حاشیهٴ ۲:] [ مهر: ورد به دفتر نخست وزیر، شمارۀ: ۲۱۳۹۳، تاریخ: ۱۹/۷/۳۱ ].

[حاشیهٴ ۳:] وزارت کشور.

[حاشیهٴ ۴:] [ مهر: دفتر کلّ وزارت کشور، شمارۀ: ۶۲۹۳۷، تاریخ: ۲۱/۷/۳۱ ].

[حاشیهٴ ۵:] سابقه، ۲۴/۷.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]