[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، ادارۀ سیاسی؛ شمارۀ: ۲۶۴؛ تاریخ: ۱۷/۲/۱۳۲۳؛ پیوست: دارد

 

جناب آقای نخست وزیر

رونوشت تلگراف رمزی که طبق دستور مورّخ ۱۴ اردیبهشت راجع به بهائی‌ها مقرّر فرموده بودند، به فرمانداری‌های قم و قزوین و آباده مخابره شود، تلواً تقدیم می‌گردد.

وزیر کشور، [ از طرف، امضاء: سروری ]

[حاشیهٴ ۱:] ملاحظه شد. ۱۹/۲/۲۳.

[حاشیهٴ ۲:] [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۱۸۰۴، تاریخ: ۲۰/۲/۲۳ ].

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]