[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت امور خارجه؛ [ شمارۀ و تاریخ ندارد ]؛ رونوشت ترجمهٴ تلگراف محفل مرکزی بهائیان به جناب آقای محمّد ساعد

 

جناب آقای محمّد ساعد نخست وزیر ایران، تهران، ایران؛ رونوشت اعلیٰ‌حضرت همایون شاهنشاه محمّدرضا شاه پهلوی، تهران، ایران؛ رونوشت مجلس شورای ایران به وسیلهٴ رییس محترم آن، تهران، ایران

بهائیان هندوستان از استماع خبر آزار و شکنجهٴ هم‌کیشان خود در شاهرود و سایر شهرستان‌ها اندوهناک می‌باشند. این آزار دهندگان جاهل و متعصّب فقط سرمشقی را که از حاج میرزا آقاسی نخست وزیر مقتدر اسبق ایران به یادگار مانده، تعقیب می‌نمایند. این‌ها هنوز متوجّه نشده‌اند که قتل عامّ سال‌های ۱۸۴۸ الی ۱۸۵۲ که به دستور نام‌برده اجرا شدو منجر به شهادت شخصیّت‌های معروفی از قبیل باب و قرّة‌العین گردید، از یک طرف موفّق به ریشه‌کن نمودن بهائیان نگشت و از طرف دیگر آنهایی که محرّک و مسبّب و مشوّق و یا موافق با چنین فجایعی بودند، مورد اعتراض و سرزنش تمام دنیای متمدّن واقع شدند و تصادفاً این شهداء پر‌افتخارترین و جالب‌ترین و مؤثّرترین وقایع تاریخ ایران نو را تشکیل داده و بزرگی ذاتی ایرانیان را ظاهر ساخته و ضمناً مقام محترمی را برای دیانت بهاء در جهان احراز نمودند. اجازه بفرمایید پیام زیرین را که از نامهٴ باب به حاج میرزا آقاسی اقتباس گشته، به آزار کنندگان شاهرود ابلاغ نماییم: آیا شما تهدید به قتل می‌نمایید؟ این عمل برای پرستشکنندگان و برگزیدگان خدای یکتا، کار سابقه داری می‌باشد. اگر دستور قتل مرا بدهید، لعنت و غضب خدا نصیب شما خواهد شد. اگر مصلحت خدا اقتضا نماید که شما در نقشهٴ خود موفّق شوید، چه افتخاری بالاتر از این‌که خداوند مرا مانند سایر اولیاء الله برگزیند که به دستور کسی چون تو خائن کینه‌ورزی شهید گردم .

(عقیدهٴ عمومی بین‌المللی انتظار دارد دولت ایران از اقلیّت‌ها حمایت نماید.)

دبیر محفل مرکزی بهائیان هند و برمه، رستم ثابت

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]