[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت داخله

سواد: تلگراف حکومت کاشان

مورخه: ۲۵ میزان ۱۳۰۰ [۲۵ مهر ۱۳۰۰]

مقام منیع وزارت جلیله داخله دامت شوکة

بموجب تعلیمات و امر مطاع تلگرافی نمره ۸ - ۱۱۰۱ بندگان حضرت اشرف اعظم ریاست الوزراء دامت عظمته روز گذشته ۲۴ میزان [۲۴ مهر] مدرسه وحدت بشر در حضور معاون حکومت و رئیس معارف در تحت تفتیش اداره معارف افتتاح گردید شهر و اطراف در کمال نظم اتفاق قابل عرضی نیست.

۲۵ میزان نمره ٨٨٢

سروان شجاع

 

[نمره دستنویس در بالای صفحه:]

۳۶۶۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]