[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

ادارۀ کلّ انتشارات و تبلیغات

 

[بدون شماره و تاریخ]

رونوشت تلگراف مورّخهٴ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۲۳ از آباده

 

لاله‌زار، دایرهٴ محترم انجمن تبلیغات اسلامی، رونوشت آقای آیت‌الله سیّد محمّد بهبهانی

شما که غمخوار دیانت و معاون مذهبید، آیا هیچ مطّلع [ هستید] که مذهب رسمی کشور اثنی عشری ما، پایمال یک هزار نفر حزب بهائی مخصوصاً آباده که اخیراً از زیر دست و پای لامذهبان بیرون و ندای اسلام در او بلند است، لیکن از شدّت اذیّت نامسلمانان و تحریک مأمورین بهائی شهر ما به طوری در فشار که مجبور به فراریم. بدتر از زمان سابق شده، نگهبان درب مسجد، مجالس وعظ تحت نظر، چندی مسلمان توقیف پادگان، دادرسی نیست، اقدام فوری.

 

شریف‌الواعظین آباده‌ای

رونوشت برابر اصل است. [امضاء]، ۲ خرداد ۱۳۲۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]