[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت پست و تلگراف و تلفن

 

بسمه تعالی

 

اداره ----

بتاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳

شماره ۶۰۴ / ح

پیوست -----

 

به: خانم رؤیا کمال‌آبادی: ساکن مازندران – قائم‌شهر – زیرآب – منزل شخصی

از: دفتر حقوقی و امور مجلس

 

نظر باینکه، برابر اعلام مرکز آموزش مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی قبل از ایفای کامل تعهدات مندرج در سند رسمی شماره ۱۲۱۹۷۹ مورخ ۴ اسفند ۵۶ از تحصیل محروم گردیده‌اید و نتیجتاً به استناد تعهدنامه مذکور مبلغ ۶۷۵۳۰۰ (ششصد و هفتاد و پنج هزار و سیصد ریال) بابت خسارات ایام تحصیل و کمک‌هزینه دریافتی به وزارت متبوع بدهکار می‌باشید.

لذا، مقتضی است هرچه سریعتر نسبت به پرداخت وجه فوق‌الذکر به حساب شماره ۸۰۰۱ خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی ایران اقدام و فیش آنرا به این دفتر ارائه نمایند، در غیر اینصورت علیه شما و ضامنتان اجرائیه صادر خواهد شد%

نجفعلی برهمن

از طرف مدیر حقوقی و امور مجلس

[امضا]

 

رونوشت به:

- آقای ولی کمال‌آبادی (ضامن) ساکن: مازندران – قائم‌شهر زیرآب منزل شخصی.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]