[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

نخست وزیری

دفتر اجرائی تبصره ۸۲

بودجه سال ۶۲

بسمه تعالی

 

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۶۲

شماره ملک (کد): [حذف شده]

 

برگ ابلاغ

 

خانم: پروین دخت منصوری.

چون کلیه اموال آقای سیروس منصوری فرزند یعقوب بموجب حکم قطعی شماره ۴۲۳/ ع مورخ ۲۸ فروردین ۱۳۶۲ دادسرا/دادگاه: عالی بنفع دولت جمهوری اسلامی ایران مصادره گردیده است. لذا خواهشمند است از این تاریخ اجاره بهای معوقه و جاری خانه/مغازه/شرکت واقع در آدرس: [آدرس] که مورد تصرف شما میباشد تا تعیین تکلیف قطعی به‌طور علی‌الحساب بحسابجاری شماره [حذف شده]  نزد بانک ملی شعبه شهید قندی (پالیزی) بنام درآمدهای وصولی دفتر اجرایی تبصره ۸۲ بودجه سال ۶۲ واریز و اصل آنرا نگهداری نمائید تا از طریق واحد املاک و مستغلات اقدامات مقتضی در خصوص ملک مذکور بعمل آید.

 

تذکر مهم: [مهر اداری] لطفاً در موقع پرداخت بدهی موضوع پرداخت را بشرح زیر روی فیش بانکی مرقوم فرمائید.

بابت اجاره بهای معوقه ماههای/کنونی ماه -----

کد ۸۰۱۳۹۶۰۲. نوع ملک مسکونی

 

[امضا روی مهر رسمی]

[آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]