[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] آژنگ

[تاریخ:] دوشنبه ۲ بهمن ماه ۱۳۳۴

[شماره:] ۳۷

 

جریان مشروح روابط آیت‌الله کاشانی و نواب صفوی از روز اول آشنایی تا امروز

کاشانی و بهائیان

در باره ثروت آقای کاشانی تحقیق نمودیم معلوم شد به غیر از خانه مسکونی و پدری واقع در پامنار یکباب خانه در نجف دارند که هنوز تعیین حدود نشده و قباله مالکیت هم صادر نگردیده است.

کسالت کاشانی همان بیماری قلبی است قدش به هیچ‌وجه خمیده نیست و تمام دندانهایش سالم است و اخیراً هم یک دندانش کرم خورده بود که دکتر ژرژ ونسان معالجه کرده بود. همانطوریکه تیمسار آزموده گفتند انتظار بیماری شدید در ایشان نمی‌رود که دچار کسالتی بشود و در صورت بیماری به‌فوریت سرهنگ دکتر مقبل و سرهنگ دکتر تدین به معالجه ایشان می‌پردازند. از عجایب اینکه کاشانی مدت‌ها بود آرزو میکرد حظیرة القدس بهائیان را تماشا نماید و اگر بخاطر خوانندگان باشد در ظهر عاشورای سال ۱۳۲۷ ایشان باتفاق عده زیادی از سینه زنان برای تصرف حظیرة القدس حرکت کرده بود ولی در مدخل شمالی چهار راه مخبر‌الدوله نیروی انتظامی راه را سد کرده و از حرکت ایشان ممانعت نمود. بهر حال آرزوی ایشان بر آورده گردید و آن موقعی بود که بوسیله اتومبیل پونتیاک به فرمانداری نظامی منتقل و پس از یکساعت توقف در محل سابق حظیرة القدس به دادرسی ارتش میروند تا اینکه تحت توقیف در آمدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]