[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

محفل روحانی بهائیان سرپل ذهاب

 

نمره: ۵٣

ضمیمه: -----

تاریخ: ٨ شهرالسلطان ١٣۵

مطابق: ۶ بهمن ماه ١٣۵٧

 

ساحت مقدس محفل روحانی ملی بهائیان ایران شیدالله ارکانه

احتراماً باستحضار آن ذوّات نورانی میرساند در روزهای ٩ و ١٠ و ١١ دیماه جاری توسط عده‌ای از اشرار به تأسیسات و منازل احباء حمله شده و خسارات هنگفتی بوجود آمد.

١- فروشگاه بزرگ لوازم یدکی اتومبیل مربوط بآقای موهبت‌الله فهندژ را آتش زدند و بکلی سوخت.

٢- به گاراژ ٣٢ دهانه آقای موهبت‌الله فهندژ حمله‌ور شده و نیمی از آنرا با خاک یکسان کردند.

٣- به منزل پنج طبقه نزدیک به اتمام آقای ثانی صابری حمله کرده و ضمن تخریب دیوار و قسمتی از ساختمان مقداری زیاد لوازم ساختمان آنرا بغارت بردند.

۴- به منزل مسکونی آقای ثانی صابری حمله نموده و اکثر لوازم منزل را یا شکسته و یا غارت نموده‌اند.

۵- فروشگاه و تعمیرگاه جنابان کورش حق‌بین و بهنام منجذبی را پس از غارت بآتش کشیدند.

۶- شیشه‌های مغازه آقای محمدرضا اسدی را شکسته و اتومبیل مستعمل ایشان را بآتش کشیدند

٧- کلیه شیشه‌های فروشگاه و منزل کیکاوس فهندژ شکسته‌اند.

٨- اتومبیل کیکاوس فهندژ را به آتش کشیدند ولی قبل از سوختن آتش مهار شده است.

با رجای تائید از ساحت ربّ مجید

منشی [امضاء]

 

[یادداشت دستنویس در پایین صفحه]

ضبط شود

۳۰ بهمن ۱۳۵۷

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]