[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

٢٣ دی ١٣۵٧

 

مقام محترم دادستان دادسرای قصر شیرین

محترماً بعرض مبارک میرساند روز ١٠ دیماه ١٣۵٧ تقریباً از ساعت دو بعد از ظهر عده‌ای از اهالی سرپل ذهاب به گاراژ و ١۶ باب مغازه اینجانب واقع در [حذف شده] حمله‌ور پس از تخریب آن کلیه مصالح و درب و پنجره آنرا بغارت بردند سپس به گاراژ دیگر و سه باب مغازه بزرگ اینجانب که محل فروش تراکتورهای مسی فرگوسن و انیورسال میباشد و لوازمات یدکی زیادی هم در آنها انباشته شده بود حمله کردند آنرا پس از غارت بآتش کشیدند بالغ سه میلیون تومان خسارت باینجانب وارد کرده‌اند از مقام محترم تقاضای دستور رسیدگی و معاینه و تحقیق محل را دارم که بتوانم بعداً با شناسائی مسببین اقدام قانونی بعمل آورم.

با تقدیم احترام موهبت‌اله فهندژ مقیم سر پل ذهاب [حذف شده]

[امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]