[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

فرمانده محترم ژاندارمری شهرستان آباده

محترماً در این چند روزه اخیر خانه هائی در چنار – درقوک – همت آباد – کوشکک که به حظیرة القدس بهائیان موسوم است و متعلق باین شرکت میباشد و باضافه گلستان جاوید کوشکک را اخلالگران تخریب و آتش زده که بوسیله سرایدارهای بعضی از آن محل‌ها معروض حضور شده لهذا جهت اطلاع و احترام معروض میدارد.

با تقدیم احترام- طهران

شرکت سهامی امناء

 

سواد- فرمانداری آباده

دادگستری آباده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]