کف تالار را خالی می‌کنند تا داربست بزنند و به گنبد برسند تا آن را منهدم کنند