[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم] وزارت دادگستری شاهنشاهی ایران

شماره -----

صفحه ۱

برگ بازجوئی و صورتمجلس

 

دادخواهان: آقای ثانی صابری

دادخوانده: فعلاً مشکوک و مجهول

خواسته -----

تاریخ: روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷

جزوه دان -----

پرونده: ۵۷/ ۹۳۰ مدنی

 

تاریخ بیست و سوم بهمن‌ماه ۱۳۵۷ در ساعت ٩ صبح در اجرای دستور قرار شماره ١٠٠٨ – ۲۱ بهمن ۵۷ دادگاه شهرستان قزوین [ناخوانا] علی‌محمد شریفی مدیر دفتر دادگاه شهرستان به معیت خواهان و کارشناس منتخبه بطرف محل اجرای قرار (سر پل ذهاب) [ناخوانا] و پس از ورود به خیابان [ناخوانا] به کرمانشاه روبروی پارک شهر سمت راست قسمت جنوبی ساختمانی [نیمه] تمام در چهار طبقه ملاحظه و توسط خواهان ارائه شد.

[خواهان] اظهار داشت شرح دادخواست تقدیمی روز ١٠ دی ۱۳۵۷ تظاهرکنندگان در حدود یکهزار نفر به این ساختمان حمله نموده و دیوار حیاط را به‌کلی خراب و اطاقکی که در غرب کوچه واقع شده خراب و ساختمان اصلی را نیز از نمای جلو و نمای حیاط از سه طرف خراب نموده و ملاحظه میفرمائید ساختمان در قسمتی در شرف خراب شدن است و تمام مصالح دیوارها و مقدار زیادی از آهن‌های موجود در حیاط را غارت نموده و خسارات وارده نزدیک بیک میلیون تومان می‌باشد تقاضا دارد نظریه خود را منعکس و [سر] کارشناس نیز نظریه خود را اعلام فرمایند.

[امضا]

[ناخوانا] مجری قرار - ساختمان نیمه تمام خواهان واقع است در سرپل ذهاب سمت جنوب خیابان بالای چهار [راه]

میر احمد روبروی پارک شهر واقع و این ساختمان چهار طبقه است و در زمینی ساخته شد در طول ۴۸ متر و عرض ۲۶ متر بنا شده و طول و عرض ساختمان نیز ١١×٢٢ متر و یازده متر بر خیابان و ٢٢ متر در حیاط واقع است این ساختمان در بر خیابان نمای آن را خراب و در داخل حیاط نیز از دو طرف در طبقه دوم محل درب‌های ورودی را خراب و زیر یکی از آهن‌های بالای درب‌های ورودی را شمعک زده‌اند و دیوار اطراف حیاط نیز خراب و مقدار مصالح از قبیل آجر بجا مانده و در بر کوچه ٨ متر...

[سند ناتمام]

 

علی‌محمد شریفی [امضا]

۱۲ بهمن ۵۷

 

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]