[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[برگرفته از سایت:] سرویس خبری جامعه بهائی

[تاریخ:] ۱ اسفند ۱۳۸۷ )۱۹ فوریه ۲۰۰۹(

 

خبر فوری: تخریت قبرستان بهائیان در سمنان

وقایع در جریان:

امروز قبرستان بهائیان در سمنان مورد هجوم قرار گرفته و تا به حال ۵۰ سنگ قبر ویران گشته و قسمت غسالخانۀ قبرستان به آتش کشیده شده است. خبرهاى تازه در اين زمينه را به محض دريافت به اطلاع خواهيم رساند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]