تخریب و ویرانه های قبرستان بهائیان در شیراز تیر ، ١٣٥٨ باقی‌مانده سنگهای روی قبور