خانم و آقای زیاری در چادری موقت در حیاط منزل ویران شده با اسباب و اثاثیه‌ای که باقی مانده.  روی عکس تاریخ آبان ١٣٦٦ ذکر شده است.