منزل آقای سعادت در مزرعه که سقف و در ورودی آن بر اثر آتش‌سوزی تخریب شده است