[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

سرکار خانم [باقر نصیر] طبق سابقه اقدام فرمائید

١٢ / [؟] / ۱۳۵۸

 

١٨ شهریور ۵۸

ریاست محترم شهردار شیراز

معروض میدارد بدستور آقای [معمارشمالی] عده مشغول خراب کردن منزل علی‌محمد باب که از اماکن مقدسه بهائیان دنیا میباشد و اظهار مینمایند وسائل تخریب از طرف شهرداری تحویل شده اینک بدینوسیله باستحضار آنمقام میرساند اگر واقعاً شهرداری در اینمورد نظری دارد از طریق قانون و اگر نظری نیست مقرر فرمائید از تخریب جلوگیری بعمل آید زیرا اینمکان تعلق به تمام دنیا دارد و مورد احترام بهائیان دنیا است و انعکاس آن ضربه شدیدی به انقلاب اسلامی خواهد بود و وظیفه آن اداره است که جلوگیری نماید و این لکه را از دامن انقلاب بزداید.

 با تقدیم احترام

 

 [آدرس]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]