[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[برگرفته از سایت:] سرویس خبری جامعه بهائی

[تاریخ:] ۲۸ مهر ۱۳۸۸ (۲۰ اکتبر ۲۰۰۹)

 

سمنان: تخریب اتومبیل آقای عادل فنائیان توسط مهاجمان

آخرین خبرها از ایران:

۱۵ مهر ١٣٨٨ (٧ اکتبر ٢٠٠٩) شیشه های اتومبیل آقای عادل فنائیان اهل سمنان توسط خرابکاران شکسته شد؛ اتومبیل مقابل منزل او پارک شده بود. آقای فنائیان در ١١ تیر ١٣٨٨ (٢ ژوئیه ٢٠٠٩) پس از اتمام دوران شش ماهۀ زندان، آزاد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]