[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

 

نامه آقای عزیزاللہ، نویدی وکیل دادگستری

جريده شريفه کیهان

چون رویه آن روزنامه بیان حقایق و بی‌طرفی است بدینوسيله متذکر میگردد خبر مندرج در شماره ۳۳۳۳ مبنی بر اعدام محمد شيروانی بهائی در یزد که به معیت اعضای محفل بهائیان یزد برای کشتن صفری رفته‌اند بر خلاف واقع و رویه مزبور میباشد مستدعی است شرح زیر را طبق قانون مطبوعات درج فرمائید.

طبق اقاریر و محتویات پرونده و اظهار ساکنین محل و آمار بهائیان یزد و توابع محمد شیروانی در تمام مدت عمر خود هرگز بهائی و یا عضو محفل بهائیان نبوده و وکیل مدافع مشارالیه مسلمان و منتخب از طرف دادگاه بوده است.

آنهائیکه این پرونده را ساخته و پرداخته‌اند اصرار دارند محمد شیروانی مسلمان هم عقیده خود را بهائی قلمداد کنند و تصور مینمایند به این وسیله بتوانند موضوع قتل زن رختشوی مزبور را در قریه رباط که چهار خانوار دارد و دویست و هیجده کیلومتر فاصله آن تا یزد است بعنوان اینکه به بهائیان فحاشی مینموده به محفل بهائیان یزد بچسبانند در دادرسی اخیر که با ارعاب و تهدید شدید دادگاه و متهمين و وکلاء آنها پایان یافت دکتر عبدالخالق ملكوتيان عضو محفل روحانی بهائیان یزد که چهل سال بمردم آن آب و خاك با معالجه بیماران خدمت کرده بود در سن ۷۵ سالگی پس از تحمل سه سال حبس بدون گناه و تقصير طبق حکم دیوان جنائی از اتهام ساختگی مزبور برائت حاصل نمود تاریخ در آینده نزدیکی نسبت باین عمليات قرون وسطائی قضاوت خواهد نمود.

نویدی وکیل مدافع متهمین پرونده یزد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]