[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

۸۰۱۴۷

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ ١٨ فروردین [۶۴]

شماره ۵۹ / م / ۴۱۲۱

پیوست ب – الف ۳۶۴۳

از: دادسرای انقلاب اسلامی تهران

به: دفتر امور اجرائی تبصره ٨٢ نخست‌وزیری

موضوع: ارسال حکم

محترماً و با ابلاغ سلام

بدین‌وسیله به آگاهی می‌رساند نظر به اینکه به‌موجب دادنامه شماره ۳۷۴۷ د گا ت مورخ ٨ دی ۱۳۶۳ شعبه نهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران و تائید ع/۶۰/۱۰۵۷ مورخ ٧ فروردین ۶۱ دادگاه عالی قم، اموال حبیب اله عزیزی فرزند مرتضی و منسوبین درجه اول وی اعم از برادران و خواهران و عموها و عمه‌های نامبرده به نفع بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصادره شده. از آنجائی که بنا بر درخواست دادگاه و موافقت شماره م/۱۸۳۲۳/١ مورخ ۲۴ آذر ۶۳ شورایعالی محترم قضائی با تجدیدنظر در حکم یادشده موافقت گردیده، به‌موجب دادنامه شماره ۳۷۴۷ د گا ت مورخ ٨ دی ۶۳ شعبه نهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران مقرر گردیده چنانچه در هنگام صدور حکم اولیه هرکدام از افراد فوق‌الذکر در ایران بسر می‌بردند و فراری نبوده‌اند حکم استرداد در مورد آنان کان لم یکن تلقی گردیده و در مورد مابقی افرادیکه بهائی و خارج از کشور بسر می‌برند اموالشان طبق حکم مورخه ٧ شهریور ۶۰ بشماره ٢١٧٠ د گا م و تائید دادگاه عالی بنفع دولت جمهوری اسلامی مصادره شده علیهذا با ارسال فتوکپی ٧ برگ احکام مربوطه مقتضی است ضمن اعلام وصول آن دستور فرمائید اقدام لازم را مبذول و از نتیجه این دادسرا را مطلع فرمائید./ع

دادیاری اجرای احکام دادسرای انقلاب اسلامی تهران

 

مستقر در چهارراه شهید قدوسی

[امضا روی مهر رسمی]

رونوشت:

واحد تحقیق و استرداد بنیاد شهید جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

بسمه تعالی

واجب تحقیق سریعاً اقدام و با مراجعه به بنیاد شهید اموال تحویل گرفته شود.

[امضا]

 

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

[مهر اداری]

[مهر:] اندیکس شد

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

بسمه تعالی

تشکیل پرونده به محکوم و تیم سه در تعقیب اموال جلال و اسکندر عزیزی موضوع محکومیت اموال حکم اخیر ا هم پیگیری شود.

[امضا]

۴ تیر ۶۴

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]