[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

اداره کل تربیت بدنی استان مازندران

اداره تربیت بدنی شهرستان بابل

بسمه تعالی

تاریخ ٢٧ فروردین ۶۷

شماره ۴۰

 

اداره کل تربیت بدنی استان مازندران سلام علیکم

احتراماً عطف نامه شماره ١٠/ ۴۳۶/ ۵۰ [تاریخ:] ٢٢ فروردین ۶۷ بپیوست فتوکپی سند زمین در بازدیدی که به اتفاق آقایان علی‌محمد پور ابوابجمعی تربیت بدنی بابلسر و ضیافت اله خلیلی مالک زمین مذکور بعمل آمده زمین مورد اعتراض مالک وسیله عده‌ای از ورزشکار نمایان قریه عرب خیل از توابع بابلسر مورد تجاوز قرار گرفت و بعد از بین بردن تعداد زیادی از مرکبات که ریشه‌های آن باقی است معدوم نموده‌اند که بیش از دو هزار درختهای مرکبات پیوندی چند ساله که ساقه‌های آن موجود است اقدام به نصب پرچم بعنوان ورزشگاه شهدا و نصب دروازه فوتبال در ملک مذکور که بیش از دو هکتار و نیم (۲۵۰۰۰) هزار متر می‌باشد بهره برداری مینمایند. بدینوسیله جهت هرگونه اوامر مقتضی ارسال میگردد

[ناخوانا]

برادر شما سید محمود صیاد

[امضا]

رونوشت به: برادر ضیافت اله خلیلی [ناخوانا] جهت اطلاع و پیگیری

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

۴۰/ [تاریخ:] ٢٧ فروردین ۶۷

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]