[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادستانی انقلاب اسلامی

استان سیستان و بلوچستان

دادسرای انقلاب اسلامی زاهدان

شماره -----

تاریخ -----

پیوست -----

 

ریاست محترم زندان شهربانی زاهدان

با سلام

مقتضی است کلیه وسایل شخصی معدوم فدرس شبرخ فرزند عطاءالله را به خانواده‌اش تحویل و نتیجه را به این مرجع اعلام نمائید./.

دادیاری اجرای احکام دادسرای انقلاب اسلامی زاهدان

۲۳/۱۲

[امضا روی مهر رسمی]

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

۶۴/۱۳۷۵/۱۷

۲۳ اردیبهشت ۶۵

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]