[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شرکت نونهالان مصادره شده

(وابسته به بنیاد مستضعفان)

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۲۶۱۷

تاریخ: ۲۱ خرداد ۶۰

پیوست: -----

 

سرپرست امور استانها

محترماً عطف به نامۀ شمارۀ [ناخوانا]/۱۰۰ مورخ [؟] خرداد ۶۰ ریاست محترم بنیاد بدینوسیله کلیۀ اسناد مالکیت و بنچاق و نقشه‌های مربوط به شهرستانها که در دسترس و ثبت در دفاتر شرکت نونهالان بود به واحد امور استانها آقایان کاظم ترابی و سید مجید حقگو حسب صورت جلسه‌های موجود در شرکت و بنیاد انتقال یافت.

در ضمن اسناد مالکیت معادن گچ مربوط به شرکت واقع در قریه مسگر آباد نیز تحویل بخش معادن آقای حسن رضائی مطلق گردید.

متمنی است رسید تحویل املاک فوق را تائید و جهت ثبت در دفاتر و همچنین گزارش امر به ریاست محترم بنیاد مستضعفان به این شرکت ارسال فرمائید

قبلاً از همکاری که در این جهت می‌فرمایید کمال تشکر را داریم.

سرپرست شرکت نونهالان مصادره شده

 

تهران- [آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]