[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت کشور

 استانداری استان مرکزی؛

[نمره: ۹۲۷۹؛ تاریخ: ۴/۴/۱۳۵۲؛ نامۀ فرماندار کاشان به استاندار]

 

مقام معظّم استانداری استان مرکزی

احتراماً برابر گزارش شمارۀ ۳۰۵/۵ – ۳۱/۲/۵۲ شهربانی کاشان، روز ۷/۲/۵۲ دو فقره اعلامیّه حاوی فتاوی آقایان آیت‌اللّه شریعتمداری و گلپایگانی در بارۀ تحریم مصرف و خرید نوشابه‌های شرکت زمزم و محصولات شرکت ایران‌گاز وابسته به فرقۀ ضالّۀ بهائی از قم به کاشان ارسال و ضمن الصاق در چند باب مغازه، در مجلس دعای ندبۀ هیأت بنی‌الزّهرا در منزل آقای حسین رسمی [به] وسیلۀ اصغر رسول‌زاده، فرزند محمّد، جهت حاضرین قرائت گردید. اینک رونوشت نامۀ مذکور جهت مزید استحضار به پیوست تقدیم می‌دارد.

فرماندار کاشان، ظفری

 

۹۲۷۹ – ۴/۴/۵۲، رونوشت به انضمام فتوکپی از گزارش ۳۰۵/ ۵ – ۳۱/۳/۵۲[۱] شهربانی کاشان جهت اطّلاع وزارت کشور، ادارۀ کلّ انتظامی ارسال می‌گردد.

 

[امضا]

استاندار استان مرکزی، سیّد ضیاءالدّین شادمان،

 

[حاشیۀ ۱:] ــ [مُهر: دبیرخانۀ وزارت کشور، شماره: ۷۱۸۷۱، تاریخ: ۹/۴/۵۲].

[حاشیۀ ۲:] ــ [مُهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شماره: ۹۳۱۹، تاریخ: ۱۰/۴].

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

[۱]. در نسخۀ اصل: ۳۰/ ۵۲۱/۳/۵۲.