[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

فرمانداری کاشان

 

[تاریخ: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۵۲]

[نمره: ۳۰۵ / ۵]

 

از شهربانی کاشان به جناب آقای فرماندار شهرستان کاشان

موضوع: اعلامیّه

 

بازگشت به شمارۀ ۸۴۴ – ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۲، برابر گزارش یگان‌های وابسته، روز ۷ اردیبهشت ۱۳۵۲ دو فقره اعلامیّه حاوی فتاوی آقایان آیت‌اللّه شریعتمداری و گلپایگانی در بارۀ تحریم مصرف و خرید نوشابه‌های شرکت زمزم و محصولات شرکت ایران‌گاز، وابسته به فرقۀ ضالّۀ بهائی از قم به کاشان ارسال که ضمن الصاق در چند باب از مغازه‌های لبنیاتی و نوشابه‌فروشی شهر، در مجلس دعای ندبۀ هیأت بنی‌الزّهرا واقع در منزل آقای حاج سیّد حسین رسمی [به] وسیلۀ اصغر رسول‌زاده، فرزند محمّد، جهت حاضرین قرائت شده که پس از بررسی‌های لازم به منظور جلوگیری از هرگونه پیش‌آمد سوء از نام‌برده تعهّدی اخذ گردید که قبل از توزیع [و] قرائت این‌گونه اطّلاعیّه‌ها مراتب را به اطّلاع شهربانی برساند.

رئیس شهربانی کاشان، سرهنگ رضوی

رونوشت برابر اصل ست،

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]