[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

 وزارت کشور؛ شهربانی کلّ کشور، ادارۀ اطّلاعات، دایرهٴ محرمانه؛ شمارۀ: ۱۰۴۵۶/۸۷۱۲/ ر ا؛ تاریخ: ۲۲/۸/۲۳؛ محرمانه

 

جناب آقای نخست وزیر

عطف به مرقومهٴ شمارۀ ۱۶۲۹ – ۱۴/۸/۱۳۲۳ متضمّن رونوشت رمز تلگرافی میاندوآب راجع به تحریک سیّد محمّد وحید[ی][۱] شبستری علیه[۲] بهائیان محترماً به عرض می‌رساند: قبلاً از طرف شهربانی مزبور در این خصوص گزارش واصل و ضمناً راجع به شخص مذکور که از قم به آن‌جا رفته (و سه نفر دیگر از اهالی مرند) که تبلیغات و تظاهرات علنی می‌کردند، پیشنهاد معاودت آنها به محلّ اوّلیّهٴ خود نموده که رونوشت گزارش واصله ضمن شمارۀ ۷۲۳۲/۸۷۸۴ – ۱۲/۷/۲۳ به وزارت کشور ارسال و به شهربانی مربوطه برای جلوگیری از هرگونه پیش‌آمد سوئی دستور لازم داده شد. اینک که ضمن رمز تلگرافی تقدیمی، نظر شهربانی محلّ راجع به جلوگیری از مراجعت سیّد محمّد مذکور تأیید شده، مستدعی است مقرّر فرمایند هر اقدامی که در این مورد بایستی به عمل آید، ابلاغ فرمایند.

رییس شهربانی کلّ کشور، سرپاس سیف، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] سابقه، ۲۴/۸.

[حاشیهٴ ۲:] به وزارت کشور بنویسید که اقدامی که لازم می‌باشد معمول و نتیجه را اطّلاع دهند. ۲۷/۸.

[حاشیهٴ ۳:] آقای دبیران، ۳۰/۸/۲۳.

[حاشیهٴ ۴:] شمارۀ ۱۸۰۵ – ۲۷/۸/۲۳.

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- در نسخهٴ اصل: واحد.

٢- در نسخهٴ اصل: بر علیه.