[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره: سیاسی و گذرنامه

دایره: -----

 

بتاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۲۲

شماره: ۷۸۷۴

پبوست: ------

 

استانداری شیراز

آقای موثقی بازرس اعزامی به آباده اطلاع میدهد رئیس تلگراف محل بمنظور ایجاد اختلافات در امر انتخابات بهائیها را تحریک میکند و انتقال او را خواسته بوزارت پست و تلگراف شرح لازم نوشته شد *

وزیر کشور

 

* که در این باب تحقیق و لدیالاقتضاء اقدام فوری بعمل آورند و [مقرر] فرمائید از طرف استانداری نیز در این باب تحقیقات فوری شود.

سروری

[امضاء]

 

[دستنوشته در بالای صفحه:]

[شماره:] ۶۳۶۸۲

[تاریخ:] ۱۷ اسفند ۱۳۲۲

 

[دستنوشته در پائین صفحه:]

۱۴ / ۱۱

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]