[ترجمه‌ای از متن انگلیسی]

 

[توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است]

 

[روزنامه:] تهران تایمز

[تاریخ:] سه شنبه ۲۷ می ۱۹۸۶ – ۶ خرداد ۱۳۶۵ – ۱۷ رمضان ۱۴۰۶

 

مدارس خصوصی

نامه سرگشاده دانشجویان مسلمان دانشگاه تهران به سخنگوی مجلس که نمایانگر حمایت آنان از وزیر آموزش و پرورش و دبیر کلّ آموزشی آن وزارتخانه بود در کیهان به چاپ رسید. این نامه خواهان مقابله فرهنگی با "کلیّه مدارس خصوصی" میباشد.

دو مدرسه خصوصی چیت چیان و مدرّس، که گفته شده توسط مؤسسه به اصطلاح ضدّ بهائی اداره میشوند جنبش انقلاب اسلامی و از جمله انقلاب فرهنگی را محکوم کرده‌اند.