[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:]  تهران مصور ۶

[تاریخ:] ۲۹ تیرماه ۱۳۳۵

[شماره:] ۴۷۳

 

انعکاس محکومیت ۲۱ نفر متهمین واقعه یزد.

محاکمه متهمین واقعه یزد در دادگاه جنائی تهران در مطبوعات خارجی و مخصوصاً مطبوعات آمریکا و انگلیس بااهمیت فراوانی تلقی شده است. در این محاکمه که درواقع یک محاکمه مذهبی بود، ۲۱ نفر از متهمین محکوم بحبس گردیدند و در مطبوعات مؤثر بین‌المللی اینطور تلقی شد که در ایران برای خاتمه بخشیدن باختلافات مذهبی دولت تصمیم جدی گرفته است، تایمز لندن در این باره نوشته بود:

«این محاکمه را باید پایان ماجرائی دانست که سال گذشته پس از سخنرانی‌های رادیو تهران شروع گردید» و روزنامه‌های امریکائی جریان محاکمه را بتفصیل چاپ کرده‌اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]