[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

خانم آگاهی

 

ظاهراً درس نگرفته‌ای فکر می‌کنی که با تعویض مطب می‌توانی از دست ما خلاص شوی؟؟؟؟

حرف آخر ما تعطیل مطب و الا خودت می‌دانی و عباس افندی (خاک بر سر)

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]