[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور؛ ادارۀ اطّلاعات؛ شمارۀ: ۱۳۵۱۷؛ تاریخ: ۱۸اسفند [۱۳۲۸]؛ فوری است

 

ادارۀ انتظامات

گزارش تلگرافی ۱۴اسفند ۱۳۲۸ شهرکرد با دستور جناب آقای معاون کلّ ذیلاً درج می‌شود: از قرار اطّلاع، اخیراً یک نفر نامعلوم شب‌نامه‌هایی به در و دیوار بروجن نصب نموده، بدین عبارت که من فدایی اسلام هستم و بهائیان را نابود خواهم کرد.

( فوری است، ادارۀ انتظامات به منظور حفظ انتظامات عاجلاً اقدام عاجل نمایند )

رییس ادارۀ اطّلاعات، [امضاء]، ۱۷اسفند  ۱۳۲۸

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]