[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ اطّلاعات

 

تاریخ: ۱۸ اسفند [۱۳۲۸]

شمارۀ: ۱۳۵۱۷

 

فوری است

 

ادارۀ انتظامات

گزارش تلگرافی ۱۴ اسفند ۱۳۲۸ شهرکرد با دستور جناب آقای معاون کلّ ذیلاً درج می‌شود: از قرار اطّلاع، اخیراً یک نفر نامعلوم شب‌نامه‌هایی به در و دیوار بروجن نصب نموده، بدین عبارت که من فدایی اسلام هستم و بهائیان را نابود خواهم کرد.

(فوری است، ادارۀ انتظامات به منظور حفظ انتظامات عاجلاً اقدام عاجل نمایند)

رییس ادارۀ اطّلاعات، [امضاء]،

۱۷ اسفند ۱۳۲۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]