[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[روزنامه:] آیندگان

۳ شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۸

صفحه ۳

شماره ۳۳۵۱

سال دوازدهم

 

۳۰۰ تظاهرکننده تهدید کردند

بهائیان "گاتا"[۱] در یاسوج تهدید شدند اگر مسلمان نشوند اموالشان غارت خواهد شد

یاسوج - خبرنگار آیندگان - بیش از ۳۰۰ تن از اهالی بویراحمد سفلی بدنبال یک تظاهرات به محله "گاتا" در ۹۰ کیلومتری یاسوج بحرکت درآمدند و ضمن محاصره این محله از ساکنان آن که گفته می‌شود "بهائی" هستند خواستند تا به دین اسلام درآیند.

تظاهرکنندگان، اهالی محله "گاتا" را تهدید کردند چنانچه دعوت اسلام را نپذیرند اموال آنان را غارت خواهند کرد.

در همین حال آیت‌الله ملک‌ حسینی رهبر مذهبی یاسوج در حالی که ستوان باقری فرمانده ژاندارمری این شهر و افراد ژاندارم او را همراهی می‌کردند در محله "گاتا" حاضر شدند و با وساطت آیت‌الله ملک حسینی تظاهرکنندگان از مقاصد خشونت‌بار خود منصرف و متفرق شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] [قریه کتا]