[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت پست و تلگراف و تلفن، تلگراف؛ از دامغان به [طهران]؛ شمارۀ: ۹۳؛ تاریخ اصل: ۲۲/۱۱، تاریخ وصول: ۲۵/۱۱/[۱۳۲۲]

 

جناب آقای نخست وزیر، رونوشت وزارت دادگستری، رونوشت شهربانی کلّ، رونوشت مجلس شورای ملّی، رونوشت روزنامه‌های اطّلاعات و مهر ایران

مدّتی است عدّه[ای] از ماجراجویان و اغتشاش‌طلبان از قبیل موسویان بزّاز و پسرش خصوصاً طاهر موسویان و چند نفر دیگر برای تولید انقلاب و اغتشاش، مذهب را بهانه و وسیله قرار داده، علیهاین جانبان که مظلومانه به کسب و کار خود مشغولیم، همه روزه فحّاشی و تهدید به قتل و غارت می‌نمایند. شهربانی محلّ جدّاً برای جلوگیری اقدام و پرونده تشکیل و خدمات نوع‌پرستانه مبذول، ولی رییس دادگاه محلّ به جای رسیدگی و احقاق حقّ، طرف‌دار ماجراجویان و با این وضع ممکن است پیش‌آمدهای ناگوار و حزن‌آوری رخ داده، تأمین جانی سلب. استرحاماً تقاضای رسیدگی و عطف توجّه می‌گردد.

حشمت‌الله توفیق، اسماعیل ساجدی، محبّ حیرانی، محمّدابراهیم حامدی، حاجی عوض‌پور، غلام‌علی حیرانی، ربیع اسماعیل‌زادگان، مهدی اسماعیل‌زادگان.

 

[حاشیه:] به وزارت کشور نوشته شود [تا] دستور رسیدگی صادر نمایند.

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]