[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

شماره: ۳۸۶۰۵

تاریخ: ١ دی ۵۹

 

خانم شهین میثاقی بایگان اداره کل موزه‌ها

بطوری که در افواه شایعه می‌باشد جنابعالی وابسته به فرقه ضاله مضله بهائیت می‌باشد جنابعالی وابسته به فرقه ضاله مضله بهائیت میباشید. خواهشمند است هر چه زودتر برای روشن شدن موضوع به یکی از دو طریق ذیل اقدام و نتیجه را اعلام نمائید:

۱در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار (کیهاناطلاعات جمهوری اسلامی) عدم وابستگی خود را به فرقه مذکور اعلام و بریده روزنامه را که حاوی مطالب موردنظر باشد به این اداره کل ارسال دارید.

۲ - از یکی از مراجع تقلید اسلام گواهی عدم وابستگی به فرقه بهائیت را به این اداره کل تسلیم نمائید. در غیر این صورت با توجه به این‌که یکی از شرایط استخدام رسمی دولت متدین به یکی از ادیان رسمی کشور می‌باشد برابر بند ۶ مصوبه شورای انقلاب به خدمت شما خاتمه داده خواهد شد.

مبارکی

سرپرست اداره کل کارگزینی و رفاه کارکنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]