[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

 دفتر امام خمینی

 

شماره: -----

تاریخ: ۲۵ تیر ۵۸

 

بسمه تعالی

کمیته انقلاب اسلامی شهرستان بیرجند به عرض می‌رساند چنانچه آقایان حسین غدیر و آقای وکیلی و غیره به این دفتر مراجعه نمودند از اقدامات آن کمیته شکایت دارند. لطفاً بررسی‌های کمیته باید با دقت و توجه به جهات شرعی باشد.

 

[اسم ناخوانا]

[امضا روی مهر رسمی]

دفتر اقامتگاه امام خمینی

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]