[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بهزیستی استان سمنان

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

سازمان بهزیستی کشور

تاریخ ٢١ دی ۵۹

شماره ۴۳۵/۱۴۰

پیوست -----

 

معاونت -----

اداره کل امور اداری

سازمان

دفتر

استان سمنان

با توجه باینکه پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بر پایه نظام اسلامی و ضوابط جمهوری اسلامی ایران اداره میشوند شایسته نیست هنوز هم در واحدهای تابعه این وزارتخانه افرا  دی  باشند که صریحاً خود را منتسب بفرقه ضاله بهائیت میدانند: لذا با استنباط از مفاد ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۶ آئین‌نامه استخدامی تأمین اجتماعی و نیز سایر آیین‌نامه‌های استخدامی که در آنها عدم فساد عقیده را یکی از شرایط استخدام محسوب داشته بنابراین از ابتدا استخدام این قبیل افراد مجوز قانونی نداشته است و دستور فرمائید سریعاً به پرونده افرا  دی که متهم بداشتن عقیده بهائیت میباشند رسیدگی و کتباً موضوع را از آنان استعلام و چنانچه بر این عقیده اصرار و ابرام می‌ورزند حکم استخدام اولیه آنان را (چه باستناد قانون استخدامی کشوری و چه باستناد آئین‌نامه استخدامی تأمین اجتماعی و یا سایر مقررات استخدامی صادرشده باشد) از بدو استخدام لغو و از تاریخ ١ بهمن ۵۹ به خدمت آنان خاتمه داده شود و نسبت به سنوات خدمت هر یک نیز برابر موازین قانون کار اقدام نمایند.

دکتر محمدعلی فیاض بخش

وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی کشور

 

رونوشت به:

 خانم پروین بشارتی جهت اطلاع و اعلام نظر خود سریعاً صریحاً و کتباً قبل از تاریخ ١ بهمن ۵۹

سید طاهر طاهری [امضا]

سرپرست بهزیستی استان

۲۵ دی ۵۹

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

۳۱۶۶ [تاریخ:] ۲۵ دی ۵۹

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]