[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه ‌تعالی

کمیته موقت انقلاب اسلامی

شماره: ۱۸۴

تاریخ: ٨ اسفند ۱۳۵۷

 

کمیته انقلاب اسلامی فردوس

نامه پیوست از آقای عزیزاله صناعی به آن کمیته ارجاع می‌گردد خواهشمندیم رسیدگی کامل گردد. بدیهی است عدم رسیدگی موجب ناخشنودی مردم و بدبینی نسبت به حکومت اسلامی خواهد بود.

 

کمیته مرکزی انقلاب اسلامی- محمدرضا مهدوی کنی

[امضا روی مهر رسمی]

٨ اسفند ۱۳۵۷

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

 

ژاندارمری محترم شهرستان فردوس

بنا به شکایت آقای عزیز الله صناعی و مبنی بر عدم تأمین جانی و نیز توصیه کمیته موقت انقلاب اسلامی در تهران گروهی به محل نامبرده جهت رسیدگی و توصیه‌های لازم اعزام گردند. خواهشمند است چنانچه رفتار خودسرانه بعضی از افراد تکرار گردد شدیداً جلوگیری و عاملان آن را تنبیه کنید و در صورت لزوم این کمیته را در جریان قرار دهید.

سرپرست کمیته تصمیم‌گیری در فردوس

[امضا]

٢ فروردین ۱۳۵۸

آدرس: بهارستان، مجلس شورای ملّی

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]