[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

طبق دستور صادره از نخست‌وزیری که طی شماره ۳۶۵ /۳ – ۲۵ شهریور ۵۸ به کلانتری‌ها ارسال گردیده دستور دهید از تشکیل جلسات افراد بهائی شدیداً جلوگیری و هرگونه کسب اطلاع را بلافاصله پی‌گیری و آنهائی که در جلسه شرکت دارند تحویل دادگاه‌های انقلابی دهید.

 

رئیس دائره کلانتری. سرهنگ ۲ [قدرت]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]