[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

 

[روزنامه:] سحر

[تاریخ:] سه‌شنبه ۱۴ شهریورماه ۱۳۳۴– ۶ سپتامبر ۱۹۵۵- ۱۸ محرم ۱۳۷۵

[شماره:] ۱۴

 

کتاب مدعیان مهدویت از صدر اسلام تا عصر حاضر حاوی تاریخچه پیدایش باب و بهاء کتابی که نظیر آن در یک قرن اخیر در ایران انتشار نیافته است.

از این کتاب مقدار کمی باقیمانده خواستاران کتاب و نمایندگان شهرستانها و کسانیکه مایل به مکاتبه یا پرسشی از مؤلف هستند به مؤسسه مطبوعاتی افشین مراجعه فرمایند

آدرس موقت مؤسسه مطبوعاتی افشین: خیابان لاله‌زار کوچه بهار توزیع کل جراید اصغر مرادی

ش ۳۹۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]